ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

                                     Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"

 

  Κατεβάστε το πρόγραμμα

   

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Ελεγκτική

  Πρόγραμμα Μαθημάτων  Β’ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

  ΤΜΗΜΑ Β

  Β’ εξάμηνο

    1η εβδομάδα   Διδασκαλία

  Ημερομηνίες

   

  Ώρες έναρξης

   
  Παρασκευή 17:00 18:45 20:30
  Σάββατο 9:00 10:45 12:30

  12/10/2018

  Παρασκευή

  1 Φορολογικό

  Νομοθεσία Βελέντζας

  2 Φορολογικό

  Νομοθεσία Βελέντζας

  3 Φορολογικό

  Νομοθεσία Βελέντζας

  13/10/2018

  Σάββατο

  1 Ελληνικά Λογιστικά

  Πρότυπα

  Κυριαζόπουλος Γ.

  2 Ελληνικά Λογιστικά

  Πρότυπα

  Κυριαζόπουλος Γ.

  3 Ελληνικά Λογιστικά

  Πρότυπα

  Κυριαζόπουλος Γ.

     
    2η εβδομάδα   Διδασκαλία

  18/10/2018

  Πέμπτη

  1 Φορολογία και τη

  φοροδιαφυγή

  Παπαπανάγος Χάρης

  2 Φορολογία και τη

  φοροδιαφυγή

  Παπαπανάγος Χάρης

  3 Φορολογία και τη

  φοροδιαφυγή

  Παπαπανάγος Χάρης

  19/10/2018

  Παρασκευή

  4 Φορολογικό

  Νομοθεσία Βελέντζας

  5 Φορολογικό

  Νομοθεσία Βελέντζας

  6 Φορολογικό

  Νομοθεσία Βελέντζας

  20/10/2018

  Σάββατο

  7 Φορολογικό

  Νομοθεσία Βελέντζας

  8 Φορολογικό

  Νομοθεσία Βελέντζας

  9 Φορολογικό

  Νομοθεσία Βελέντζας

     
    3η εβδομάδα   Διδασκαλία

  02/11/2018

  Παρασκευή

  1 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης

  2 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης

  3 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης

  03/11/2018

  Σάββατο

  1 Χρηματοοικονομική

  Ανάλυση Σαριαννίδης

  2 Χρηματοοικονομική

  Ανάλυση Σαριαννίδης

  3 Χρηματοοικονομική

  Ανάλυση Σαριαννίδης

    4η εβδομάδα   Διδασκαλία

  9/11/2018

  Παρασκευή

  4 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης

  5 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης

  6 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης

  10/11/2018

  Σάββατο

  4 Χρηματοοικονομική

  Ανάλυση Σαριαννίδης

  5 Χρηματοοικονομική

  Ανάλυση Σαριαννίδης

  6 Χρηματοοικονομική

  Ανάλυση Σαριαννίδης

    5η εβδομάδα   Διδασκαλία

  23/11/2018

  Παρασκευή

  7 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης

  8 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης

  9 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης

  24/11/2018

  Σάββατο

  4 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  - Πατατούκας Κυριάκος

  5 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  - Πατατούκας Κυριάκος

  6 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  - Πατατούκας Κυριάκος

  25/11/2018

  Κυριακή

  7 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  - Πατατούκας Κυριάκος

  8 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  - Πατατούκας Κυριάκος

  9 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  - Πατατούκας Κυριάκος

   

    6η εβδομάδα   Διδασκαλία

  30/11/2018

  Παρασκευή

  10 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης

  11 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης

  12 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης

  01/12/2018

  Σάββατο

  7 Χρηματοοικονομική

  Ανάλυση Σαριαννίδης

  8 Χρηματοοικονομική

  Ανάλυση Σαριαννίδης

  9 Χρηματοοικονομική

  Ανάλυση Σαριαννίδης

         
    7η εβδομάδα   Διδασκαλία

  07/12/2018

  Παρασκευή

  1 Κοστολόγηση και

  Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.

  2 Κοστολόγηση και

  Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.

  3 Κοστολόγηση και

  Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.

  08/12/2018

  Σάββατο

  4 Κοστολόγηση και

  Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.

  5 Κοστολόγηση και

  Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.

  6 Κοστολόγηση και

  Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.

         
    8η εβδομάδα   Διδασκαλία

  14/12/2018

  Παρασκευή

  1 Διεθνή Λογιστικά

  Πρότυπα - Ριζούλης

  Βάιος

  2 Διεθνή Λογιστικά

  Πρότυπα - Ριζούλης

  Βάιος

  3 Διεθνή Λογιστικά

  Πρότυπα - Ριζούλης

  Βάιος

  15/12/2018

  Σάββατο

  4 Διεθνή Λογιστικά

  Πρότυπα - Ριζούλης

  Βάιος

  5 Διεθνή Λογιστικά

  Πρότυπα - Ριζούλης

  Βάιος

  6 Διεθνή Λογιστικά

  Πρότυπα - Ριζούλης

  Βάιος

         
    9η εβδομάδα   Διδασκαλία

  11/01/2019

  Παρασκευή

  7 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Μαυρομάτης Ελευθέριος

  8 Διεθνή Λογιστικά

  Πρότυπα - Μαυρομάτης Ελευθέριος

  9 Διεθνή Λογιστικά

  Πρότυπα - Μαυρομάτης Ελευθέριος

  12/01/2019

  Σάββατο

  10 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Μαυρομάτης Ελευθέριος

  11 Διεθνή Λογιστικά

  Πρότυπα - Μαυρομάτης Ελευθέριος

  12 Διεθνή Λογιστικά

  Πρότυπα - Μαυρομάτης Ελευθέριος

     
    10η εβδομάδα   Διδασκαλία

  18/01/2019

  Παρασκευή

  10 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μπατσινίλας Επαμεινώνδας

  11 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μπατσινίλας Επαμεινώνδας

  12 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μπατσινίλας Επαμεινώνδας

  19/01/2019

  Σάββατο

  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μπατσινίλας Επαμεινώνδας

  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μπατσινίλας Επαμεινώνδας

  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μπατσινίλας Επαμεινώνδας

         
    11η εβδομάδα   Διδασκαλία

  25/1/2019

  Παρασκευή

  Διεθνή Λογιστικά

  Πρότυπα - Ριζούλης

  Βάιος

  Διεθνή Λογιστικά

  Πρότυπα - Ριζούλης

  Βάιος

  Διεθνή Λογιστικά

  Πρότυπα - Ριζούλης

  Βάιος

  26/1/2019

  Σάββατο

  Κοστολόγηση και

  Διοικητική Λογιστική  - Τσάρτσης Βικέντιος

  Κοστολόγηση και

  Διοικητική Λογιστική  - Τσάρτσης Βικέντιος

  Κοστολόγηση και

  Διοικητική Λογιστική  - Τσάρτσης Βικέντιος

    12η εβδομάδα   Διδασκαλία

  1/2/2019

  Παρασκευή

  10 Φορολογικό

  Νομοθεσία  Βελέντζας

  Ιωάννης

  11 Φορολογικό

  Νομοθεσία Βελέντζας

  Ιωάννης

  12 Φορολογικό

  Νομοθεσία Βελέντζας

  Ιωάννης

  2/2/2019

  Σάββατο

  10 Χρηματοοικονομική

  Ανάλυση Σαριαννίδης

  11 Χρηματοοικονομική

  Ανάλυση Σαριαννίδης

  12 Χρηματοοικονομική

  Ανάλυση Σαριαννίδης

   

    13η εβδομάδα   Διδασκαλία

  11/2/2019

  Παρασκευή

  7 Κοστολόγηση και

  Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.

  8 Κοστολόγηση και

  Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.

  9 Κοστολόγηση και

  Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.

  12/2/2019

  Σάββατο

  10 Κοστολόγηση και

  Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.

  11 Κοστολόγηση και

  Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.

  12 Κοστολόγηση και

  Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.

         
    14η εβδομάδα Εξετάσεις

  Ημερομηνίες

   

  Ωρες εναρξης

   
  Σάββατο 09:00-11:00 11:00-13:00  

  16/2/2019

  Σάββατο

  Φορολογικό Νομοθεσία

  Κοστολόγηση και

  Διοικητική Λογιστική

   

  23/02/2019

  Σάββατο

  Ελληνικά Λογιστικά

  Πρότυπα

  Διεθνή Λογιστικά

  Πρότυπα

   

  02/03/2019

  Σάββατο

  Ενοποιημένες Λογιστικές

  Καταστάσεις

  Χρηματοοικονομική

  Ανάλυση

   

Υπεύθυνοι Καθηγητές                    Τηλέφωνο                        Email
Δρ. Σαριαννίδης Νικόλαος             24610 68038                     nsarianni@teiwm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Email:  msaudit@grad.teiwm.gr

           mscauditing@gmail.com

Tηλ.:   2461068038 & 2461068144
Κινητό: 6970379495