ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

                                     Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"

 

Νέα - Ανακοινώσεις

  Κατεβάστε το πρόγραμμα

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Ελεγκτική
  Πρόγραμμα Μαθημάτων  Β’ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-19
  ΤΜΗΜΑ Β Β’ εξάμηνο    
    1η εβδομάδα   Διδασκαλία
  Ημερομηνίες   Ώρες έναρξης  
  Παρασκευή  17:00 18:45 20:30
  Σάββατο  9:00 10:45 12:30
  12/10/2018 Παρασκευή 1 Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας 2 Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας 3 Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας
  13/10/2018 Σάββατο 1 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα   Κυριαζόπουλος Γ. 2 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα   Κυριαζόπουλος Γ. 3 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα   Κυριαζόπουλος Γ.
         
    2η εβδομάδα   Διδασκαλία
  18/10/2018 Πέμπτη 1 Φορολογία και τη φοροδιαφυγή Παπαπανάγος Χάρης 2 Φορολογία και τη φοροδιαφυγή Παπαπανάγος Χάρης  3 Φορολογία και τη φοροδιαφυγή Παπαπανάγος Χάρης
  19/10/2018 Παρασκευή 4 Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας 5 Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας 6 Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας
  20/10/2018 Σάββατο 7 Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας 8 Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας 9 Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας
         
    3η εβδομάδα   Διδασκαλία
  02/11/2018 Παρασκευή 1 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης  2 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης  3 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης 
  03/11/2018 Σάββατο 1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης  2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης  3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης 
         
    4η εβδομάδα   Διδασκαλία
  9/11/2018 Παρασκευή 4 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης  5 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης  6 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης 
  10/11/2018 Σάββατο 4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης  5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης  6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης 
    5η εβδομάδα   Διδασκαλία
  23/11/2018 Παρασκευή 7 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης  8 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης  9 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης 
  24/11/2018 Σάββατο 4 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  - Πατατούκας Κυριάκος 5 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  - Πατατούκας Κυριάκος 6 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  - Πατατούκας Κυριάκος
  25/11/2018 Κυριακή  7 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  - Πατατούκας Κυριάκος 8 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  - Πατατούκας Κυριάκος 9 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  - Πατατούκας Κυριάκος
    6η εβδομάδα   Διδασκαλία
  30/11/2018 Παρασκευή 10 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης  11 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης  12 Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης 
  01/12/2018 Σάββατο 7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης  8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης  9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης 
         
    7η εβδομάδα   Διδασκαλία
  07/12/2018 Παρασκευή 1 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.   2 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.   3 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.  
  08/12/2018 Σάββατο 4 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.   5 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.   6 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.  
         
    8η εβδομάδα   Διδασκαλία
  14/12/2018 Παρασκευή 1 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Ριζούλης Βάιος 2 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Ριζούλης Βάιος 3 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Ριζούλης Βάιος
  15/12/2018 Σάββατο 4 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Ριζούλης Βάιος 5 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Ριζούλης Βάιος 6 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Ριζούλης Βάιος
         
    9η εβδομάδα   Διδασκαλία
  11/01/2019 Παρασκευή ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
  12/01/2019 Σάββατο ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
         
    10η εβδομάδα   Διδασκαλία
  18/01/2019 Παρασκευή 10 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μπατσινίλας Επαμεινώνδας 11 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μπατσινίλας Επαμεινώνδας 12 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μπατσινίλας Επαμεινώνδας
  19/01/2019 Σάββατο  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μπατσινίλας Επαμεινώνδας Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μπατσινίλας Επαμεινώνδας  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μπατσινίλας Επαμεινώνδας
         
    11η εβδομάδα   Διδασκαλία
  25/1/2019 Παρασκευή  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Ριζούλης Βάιος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Ριζούλης Βάιος  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Ριζούλης Βάιος
  26/1/2019 Σάββατο Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  - Τσάρτσης Βικέντιος  Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  - Τσάρτσης Βικέντιος  Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  - Τσάρτσης Βικέντιος
    12η εβδομάδα   Διδασκαλία
  1/2/2019 Παρασκευή  10 Φορολογικό Νομοθεσία  Βελέντζας Ιωάννης  11 Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας Ιωάννης 12 Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας Ιωάννης
  2/2/2019 Σάββατο 10 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης  11 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης  12 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης 
         
    13η εβδομάδα   Διδασκαλία
  08/2/2019 Παρασκευή  7 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.   8 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.   9 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.  
  09/2/2019 Σάββατο 10 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.   11 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.   12 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  - Λεμονάκης Χ.  
         
  15/2/2019 Παρασκευή  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα   Κυριαζόπουλος Γ. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα   Κυριαζόπουλος Γ. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα   Κυριαζόπουλος Γ.
  16/2/2019 Σάββατο 7 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Μαυρομάτης Ελευθέριος 8 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Μαυρομάτης Ελευθέριος 9 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Μαυρομάτης Ελευθέριος
  17/02/2019 Κυριακή 10 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Μαυρομάτης Ελευθέριος 11 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Μαυρομάτης Ελευθέριος 12 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Μαυρομάτης Ελευθέριος
    14η εβδομάδα Εξετάσεις
  Ημερομηνίες   Ωρες εναρξης  
  Σάββατο  09:00-11:00 11:00-13:00  
  23/02/2019 Σάββατο Φορολογικό Νομοθεσία Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  
  02/03/2019 Σάββατο Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομική Ανάλυση  
  16/03/2019 Σάββατο Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  

Υπεύθυνοι Καθηγητές                    Τηλέφωνο                        Email
Δρ. Πιτόσκα Ηλέκτρα                     24610 68185                   ipitoska@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Email:  msaudit@uowm.gr

           mscauditing@gmail.com

Tηλ.:   2461068038 & 2461068144
Κινητό: 6970379495