Σας ενημερώνουμε ότι με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου και εντός του

Οκτωβρίου 2020, θα προγραμματιστούν παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών. Οι

φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την διπλωματική τους, με την έγκριση του

επιβλέποντα τους, έχουν εξοφλήσει τα δίδακτρα και επιθυμούν να εξεταστούν,

παρακαλούνται να υποβάλλουν με E-mail στην γραμματεία το έντυπο εξέτασης

διπλωματικής εργασίας. Οι εξετάσεις των διπλωματικών εργασιών θα εξεταστούν

διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής zoom.