Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Ελεγκτική
Πρόγραμμα Εξεταστικής  Β εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-21
Α΄ Κύκλος       Β΄ εξάμηνο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ    
12/2/2021 Παρασκευή moodle 19:00-21:00 Εντοπισμός Διερεύνηση & Αποφυγή Οικ. Απάτης
13/2/2021 Σάββατο moodle 11:00-13:00 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
19/2/2021 Παρασκευή zoom 19:00-21:00 Ποσοτικές Έρευνες & Ανάλυση δεδομένων
20/2/2021 Σάββατο moodle 11:00-13:00 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
27/2/2021 Σάββατο moodle 18:00-21:00 Κατάσταση Ταμειακών Ροών
28/2/2021 Κυριακή moodle 18:00-20:00 Κοστολόγηση & Διοικητική Λογιστική