Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Ελεγκτική
Πρόγραμμα Εξεταστικής  Α΄ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-21
Α΄ Κύκλος       Α΄ Eξάμηνο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΩΡΑ  
11/6/2021 Παρασκευή moodle 18:00-20:00 ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
12/6/2021 Σάββατο moodle 10:00-12:00 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
18/6/2021 Παρασκευή moodle 18:00-20:00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
25/6/2021 Παρασκευή moodle 18:00-20:00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
26/6/2021 Σάββατο moodle 10:00-12:00 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
3/7/2021 Σάββατο   10:00-12:00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ