Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Όσοι φοιτητές θα συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εξεταστική του

Ιουνίου 2021 παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ενημέρωση που θα

πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 05/06/2021 και ώρα 13:30 μέσω

της πλατφόρμας zoom στον σύνδεσμο https://zoom.us/my/uowm.mpg1 .

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές πριν την ενημέρωση να παρακολουθήσουν το βίντεο

το οποίο υπάρχει στον σύνδεσμο https://exams.uowm.gr/ με τις γενικές οδηγίες

της εξεταστικής.

 

Μετά την ενημέρωση θα ακολουθήσει δοκιμαστική εξεταστική.