ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,

 του Γ΄ Κύκλου  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20212022

 

Κατεβάστε την προκήρυξη