Πρόγραμμα Εξεταστικής  Β εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-22
Β΄ Κύκλος       Β΄ εξάμηνο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ    
28/2/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ   Εντοπισμός Διερεύνηση & Αποφυγή Οικ. Απάτης
28/2/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ   Χρηματοοικονομική Ανάλυση
28/2/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ   Ποσοτικές Έρευνες & Ανάλυση δεδομένων
12/2/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ 2304-1307 12:00-13:00 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
12/2/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ 2304-1307 13:30-14:30 Κατάσταση Ταμειακών Ροών
12/2/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ 2304-1307 15:00-16:00 Κοστολόγηση & Διοικητική Λογιστική