ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Γ' ΚΥΚΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και την τελική μοριοδότηση, ακολουθούν οι επιλεγέντες που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022. Επισημαίνεται ότι, για λόγους ασφαλείας προσωπικών δεδομένων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να ενημερωθούν για την αίτησή τους με τα αρχικά του ονόματος και του επωνύμου τους, καθώς και με τα πέντε τελευταία ψηφία του κινητού τους τηλεφώνου.

 

Κατεβάστε την αξιολόγηση