ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

                                     Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"

 

Νέα - Ανακοινώσεις

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΤΜΗΜΑ A' ΕΞΑΜΗΝΟ

  Κατεβάστε το πρόγραμμα 

          Α΄ εξάμηνο ΤΜΗΜΑ Β
          1η εβδομάδα  
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΩΡΑ   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
  3/3/2023 Παρασκευή 1308-ZOOM 479-856-6476 18:00-19:10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΙΤΟΣΚΑ Η.
      1308-ZOOM 479-856-6476 19:20-20:30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΙΤΟΣΚΑ Η.
      1308-ZOOM 479-856-6476 20:40-21:50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΙΤΟΣΚΑ Η.
  5/3/2023 Κυριακή 1308-ZOOM 479-856-6476 18:00-19:10 ΕΛΕΚΤΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Α.
      1308-ZOOM 479-856-6476 19:20-20:30 ΕΛΕΚΤΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Α.
      1308-ZOOM 479-856-6476 20:40-21:50 ΕΛΕΚΤΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Α.
          2η εβδομάδα  
  10/3/2023 Παρασκευή 1308-ZOOM 479-856-6476 18:00-19:10 ΕΛΕΚΤΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Α.
      1308-ZOOM 479-856-6476 19:20-20:30 ΕΛΕΚΤΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Α.
      1308-ZOOM 479-856-6476 20:40-21:50 ΕΛΕΚΤΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Α.
  11/3/2023  Σάββατο 1308-ZOOM 479-856-6476 10:00-11:10 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
      1308-ZOOM 479-856-6476 11:20-12:30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
      1308-ZOOM 479-856-6476 12:40-13:50 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
          3η εβδομάδα  
  17/3/2023 Παρασκευή 1308-ZOOM 479-856-6476 18:00-19:10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΑΓΑΝΗΣ Χ.
      1308-ZOOM 479-856-6476 19:20-20:30 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΑΓΑΝΗΣ Χ.
      1308-ZOOM 479-856-6476 20:40-21:50 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΑΓΑΝΗΣ Χ.
  18/3/2023  Σάββατο 1308-ZOOM 479-856-6476 10:00-11:10 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΓΙΑΣ Π.
      1308-ZOOM 479-856-6476 11:20-12:30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΓΙΑΣ Π.
      1308-ZOOM 479-856-6476 12:40-13:50 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΓΙΑΣ Π.
          4η εβδομάδα  
  31/3/2023 Παρασκευή 1308-ZOOM 479-856-6476 18:00-19:10 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΝΙΚΛΗΣ Δ.
      1308-ZOOM 479-856-6476 19:20-20:30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΝΙΚΛΗΣ Δ.
      1308-ZOOM 479-856-6476 20:40-21:50 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΝΙΚΛΗΣ Δ.
  1/4/2023  Σάββατο 1308-ZOOM 479-856-6476 10:00-11:10 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΓΙΑΣ Π.
      1308-ZOOM 479-856-6476 11:20-12:30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΓΙΑΣ Π.
      1308-ZOOM 479-856-6476 12:40-14:00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΙΤΟΣΚΑ Η.-ΤΣΙΩΡΑΣ Κ.
          5η εβδομάδα  
  7/4/2023 Παρασκευή 1308-ZOOM 479-856-6476 18:00-19:10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΑΓΑΝΗΣ Χ.
      1308-ZOOM 479-856-6476 19:20-20:30 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΑΓΑΝΗΣ Χ.
      1308-ZOOM 479-856-6476 20:40-21:50 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΑΓΑΝΗΣ Χ.
  8/4/2023  Σάββατο 1308-ZOOM 479-856-6476 10:00-11:10 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΓΙΑΣ Π.
      1308-ZOOM 479-856-6476 11:20-12:30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΓΙΑΣ Π.
      1308-ZOOM 479-856-6476 12:40-13:50 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΓΙΑΣ Π.
          6η εβδομάδα  
    ΗΜΕΡΑ       ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
  28/4/2023 Παρασκευή 1308-ZOOM 479-856-6476 18:00-19:10 ΕΛΕΚΤΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Α.
      1308-ZOOM 479-856-6476 19:20-20:30 ΕΛΕΚΤΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Α.
      1308-ZOOM 479-856-6476 20:40-21:50 ΕΛΕΚΤΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Α.
  29/4/2023  Σάββατο 1308-ZOOM 479-856-6476 10:00-11:10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΙΤΟΣΚΑ Η.
      1308-ZOOM 479-856-6476 11:20-12:30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΙΤΟΣΚΑ Η.
      1308-ZOOM 479-856-6476 12:40-13:50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΙΤΟΣΚΑ Η.
          7η εβδομάδα  
  5/5/2023 Παρασκευή 1308-ZOOM 479-856-6476 18:00-19:10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΥΛΗΣ Β.
      1308-ZOOM 479-856-6476 19:20-20:30 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΥΛΗΣ Β.
      1308-ZOOM 479-856-6476 20:40-21:50 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΥΛΗΣ Β.
  6/5/2023  Σάββατο 1308-ZOOM 479-856-6476 10:00-11:10 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΝΙΚΛΗΣ Δ.
      1308-ZOOM 479-856-6476 11:20-12:30 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
      1308-ZOOM 479-856-6476 12:40-13:50 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΥΛΗΣ Β.
          8η εβδομάδα  
  12/5/2023 Παρασκευή 1308-ZOOM 479-856-6476 18:00-19:10 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
      1308-ZOOM 479-856-6476 19:20-20:30 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
      1308-ZOOM 479-856-6476 20:40-21:50 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
  13/5/2023  Σάββατο 1308-ZOOM 479-856-6476 10:00-11:10 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΝΙΚΛΗΣ Δ.
      1308-ZOOM 479-856-6476 11:20-12:30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΝΙΚΛΗΣ Δ.
      1308-ZOOM 479-856-6476 12:40-13:50 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΝΙΚΛΗΣ Δ.
          9η εβδομάδα  
  19/5/2023 Παρασκευή 1308-ZOOM 479-856-6476 18:00-19:10 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΓΙΑΣ Π.
      1308-ZOOM 479-856-6476 19:20-20:30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΓΙΑΣ Π.
      1308-ZOOM 479-856-6476 20:40-21:50 ΕΛΕΚΤΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Α.
  20/5/2023  Σάββατο 1308-ZOOM 479-856-6476 10:00-11:10 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
      1308-ZOOM 479-856-6476 11:20-12:30 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
      1308-ZOOM 479-856-6476 12:40-13:50 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
          10η εβδομάδα ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
  26/5/2023 Παρασκευή 1308-ZOOM 479-856-6476 18:00-19:10 ΕΛΕΚΤΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Α.
      1308-ZOOM 479-856-6476 19:20-20:30 ΕΛΕΚΤΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Α.
      1308-ZOOM 479-856-6476 20:40-21:50 ΕΛΕΚΤΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Α.
  27/5/2023  Σάββατο 1308-ZOOM 479-856-6476 10:00-11:10 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΝΙΚΛΗΣ Δ.
      1308-ZOOM 479-856-6476 11:20-12:30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΝΙΚΛΗΣ Δ.
      1308-ZOOM 479-856-6476 12:40-13:50 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΝΙΚΛΗΣ Δ.
          11η εβδομάδα  
  9/6/2023 Παρασκευή 1308-ZOOM 479-856-6476 18:00-19:10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΙΤΟΣΚΑ Η.-ΚΩΝΤΑΝΤΑΣ Γ.
      1308-ZOOM 479-856-6476 19:20-20:30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΙΤΟΣΚΑ Η.-ΚΩΝΤΑΝΤΑΣ Γ.
      1308-ZOOM 479-856-6476 20:40-21:50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΙΤΟΣΚΑ Η.-ΚΩΝΤΑΝΤΑΣ Γ.
  10/6/2023  Σάββατο 1308-ZOOM 479-856-6476 10:00-11:10 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
      1308-ZOOM 479-856-6476 11:20-12:30 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
      1308-ZOOM 479-856-6476 12:40-13:50 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
          12η εβδομάδα  
  16/6/2023 Παρασκευή 1308-ZOOM 479-856-6476 18:00-19:10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΥΛΗΣ Β.
      1308-ZOOM 479-856-6476 19:20-20:30 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΥΛΗΣ Β.
      1308-ZOOM 479-856-6476 20:40-21:50 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΥΛΗΣ Β.
  17/6/2023  Σάββατο 1308-ZOOM 479-856-6476 10:00-11:10 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΝΙΚΛΗΣ Δ.
      1308-ZOOM 479-856-6476 11:20-12:30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΝΙΚΛΗΣ Δ.
      1308-ZOOM 479-856-6476 12:40-13:50 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΝΙΚΛΗΣ Δ.
          13η εβδομάδα  
  23/6/2023 Παρασκευή 1308-ZOOM 479-856-6476 18:00-19:10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΙΤΟΣΚΑ Η.
      1308-ZOOM 479-856-6476 19:20-20:30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΙΤΟΣΚΑ Η.
      1308-ZOOM 479-856-6476 20:40-21:50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΙΤΟΣΚΑ Η.
  24/6/2023  Σάββατο 1308-ZOOM 479-856-6476 10:00-11:10 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
      1308-ZOOM 479-856-6476 11:20-12:30 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
      1308-ZOOM 479-856-6476 12:40-13:50 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
          ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ  

Υπεύθυνοι Καθηγητές                    Τηλέφωνο                        Email
Δρ. Πιτόσκα Ηλέκτρα                     24610 68185                   ipitoska@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Email:  msaudit@uowm.gr

           mscauditing@gmail.com

Tηλ.:   2461068038 & 2461068144
Κινητό: 6970379495