ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

                                     Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"

 

Νέα - Ανακοινώσεις

  Καλώς ήλθατε στη σελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

  "Λογιστική και Ελεγκτική"

  Μήνυμα Διευθυντή του ΠΜΣ

   Εκ μέρους του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, σας καλωσορίζω στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Λογιστική και Ελεγκτική" του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Δυτικής Μακεδονίας.

   Το ΠΜΣ "Λογιστική και Ελεγκτική" ξεκινά τη λειτουργία του το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, είναι αναγνωρισμένο από το κράτος όπως κάθε ΠΜΣ των ΑΕΙ και απονέμει τον τίτλο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο αντικείμενο της "Λογιστικής και Ελεγκτικής"

  Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Λογιστική και Ελεγκτική απευθύνεται σε πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών χωρίς να αποκλείει πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η δομή και διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, με τις πολυάριθμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τη κρίση και τους συνεπαγόμενους περιορισμένους πόρους, έχει οδηγήσει στην αναζήτηση στελεχών της διοίκησης και οικονομίας που θα καλύπτουν εκτός των άλλων και ανάγκες της επιχείρησης στον φορολογιστικό και ελεγκτικό τομέα. Το εν λόγω μεταπτυχιακό εξοπλισμένο και με τις δυνατότητες που δίνει σε κατηγορίες πτυχιούχων να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο αποτελεί μια βέλτιστη επιλογή μετεκπαίδευσης, όχι μόνο για τους πτυχιούχους οικονομικών σχολών, αλλά και άλλων κατευθύνσεων, οι οποίοι θα μπορούν να επαυξήσουν τις δυνατότητες του πρώτου πτυχίου με την επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής και σκοπό την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.

  Το υψηλό επίπεδο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας διασφαλίζεται όχι μόνο από το ακαδημαϊκό προσωπικό, καθώς στο Πρόγραμμα διδάσκουν εξειδικευμένοι καθηγητές, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αναγνωρισμένη ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία, αλλά και από τη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης, τις άλλες υποστηρικτικές υποδομές του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Δυτικής Μακεδονίας όπως και από την συνεργασία του ΠΜΣ με ειδικούς επιστήμονες και τεχνοκράτες της αγοράς.  

  Είμαστε βέβαιοι ότι το ΠΜΣ "Λογιστική και Ελεγκτική" θα αποτελέσει εφαλτήριο για την ένταξη των αποφοίτων στην όλο και πιο απαιτητική αγορά εργασίας ή τη συνέχιση της ακαδημαϊκής και επιστημονικής τους πορείας.  

  Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο ΠΜΣ δεσμευόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στον έπακρον στις ανάγκες και απαιτήσεις του ΠΜΣ, προκειμένου να επιτευχθούν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα όλοι οι στόχοι του ΠΜΣ.  

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική" του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Δυτικής Μακεδονίας, επανιδρύθηκε με αριθμό ΦΕΚ 4620/13-12-2019/ τεύχος Β΄.

  Ελπίζουμε πως η ιστοσελίδα μας θα σας προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δομή και τις λειτουργίες του ΠΜΣ. Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα μας θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

   

  Δημήτρης Νίκλης

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Διευθυντής ΠΜΣ "Λογιστική και Ελεγκτική" 
   

Υπεύθυνοι Καθηγητές                    Τηλέφωνο                        Email
Δρ. Νίκλης Δημήτριος                    24610 68186                  dniklis@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Email:  msaudit@uowm.gr

           mscauditing@gmail.com

Tηλ.:   2461068038 
Κινητό: 6970379495