ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

                                     Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"

 

Νέα - Ανακοινώσεις

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ

  Σύμφωνα με την απόφαση 9/2015 την 10-12-2015 της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και το ΦΕΚ ίδρυσης του ΜΠΣ Λογιστική και Ελεγκτική για τον πρώτο κύκλο του ΠΜΣ αρχής γενομένης το εαρινό εξάμηνο του 2014-15, καλούνται οι καθηγητές και οι φοιτητές του ΜΠΣ να εκπονήσουν επιστημονικές δημοσιεύσεις για αξιολόγηση. Για το ΠΜΣ αρχή γενομένης το χειμερινό εξάμηνο 2015-16, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών για αξιολόγηση είναι η 30η Απριλίου 2017. Οι εργασίες θεωρούνται έγκυρες για αξιολόγηση εφόσον υποβληθούν απευθείας στη γραμματεία του ΠΜΣ ή ταχυδρομηθούν εντός της οριζόμενης ημερομηνίας. Αποδεκτές για αξιολόγηση είναι οι εργασίες που έχουν δημοσιευτεί ή συνοδεύονται από acceptance  (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) στα οριζόμενα περιοδικά βάση του ΦΕΚ ίδρυσης του ΜΠΣ. Στους βραβευθέντες φοιτητές θα αποδοθεί επαινετική αναφορά (εύφημος μνεία) και στους διδάσκοντες του ΜΠΣ που συμμετέχουν στις δημοσιεύσεις θα διανεμηθεί σχετική αμοιβή. Συγκεκριμένα, στο 1ο βραβείο θα διανεμηθεί το 2,4 % του σχετικού προϋπολογισμού, στο 2ο βραβείο θα διανεμηθεί το 2,2 %, στο 3ο βραβείο θα διανεμηθεί το 2 %, στο 4ο βραβείο θα διανεμηθεί το 1,8 % και στο 5ο βραβείο θα διανεμηθεί το 1,6 % σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΜΠΣ και την απόφαση  9/2015 της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

  Με στόχο την ακαδημαϊκή ανέλιξη του Τμήματος στην οποία συμβάλλει η έρευνα που διενεργείται στο ΠΜΣ, οι επιβλέποντες Καθηγητές είτε διπλωματικών εργασιών είτε εργασιών στα 12 μαθήματα, καλούνται να συμμετάσχουν σε διαθεματικές εργασίες, προς δημοσίευση σε διεθνή έγκριτα περιοδικά (blind peer review process), σε συνεργασία με τους φοιτητές και με άλλους ερευνητές όπου αυτό είναι εφικτό. Συγκεκριμένα, προτείνεται η επιβράβευση των πέντε (5) καλυτέρων εργασιών. Η αξιολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με τη διεθνή βάση της SCImago Journal & Country Rank και συγκεκριμένα το H – index του κάθε περιοδικού στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες (Subject Area):

  •          Business, Management and Accounting

  •          Economics, Econometrics and Finance

  •          Social Sciences με υποκατηγορία τους Νόμους (Law)

   

Υπεύθυνοι Καθηγητές                    Τηλέφωνο                        Email
Δρ. Νίκλης Δημήτριος                    24610 68186                  dniklis@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Email:  msaudit@uowm.gr

           mscauditing@gmail.com

Tηλ.:   2461068038 
Κινητό: 6970379495