ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

                                     Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"

 

Νέα - Ανακοινώσεις

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  • Η προσέλευση των εισηγητών και επιτηρητών γίνεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) λεπτά πριν αρχίσουν οι εξετάσεις.

  • Η είσοδος των φοιτητών στις αίθουσες εξετάσεων επιτρέπεται μόνο δεκαπέντε (15) λεπτά πριν την έναρξη των εξετάσεων.

  • Ο εισηγητής παίρνει παρουσίες των επιτηρητών δέκα (10) λεπτά πριν την έναρξη των εξετάσεων.

  • Οι επιτηρητές που δεν βρίσκονται την καθορισμένη ώρα στη θέση τους, θεωρούνται από τον εισηγητή απόντες.

  • Η σύμπτυξη φοιτητών σε αίθουσες λιγότερες από αυτές που προβλέπει το πρόγραμμα εξετάσεων δεν είναι σκόπιμη, ακόμη κι αν ο αριθμός των φοιτητών είναι μικρός.

  • Προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εξέτασης, επιλύονται από τον εκάστοτε εισηγητή.

  • Ο εισηγητής οφείλει να ελέγχει την εφαρμογή του κανονισμού σπουδών και να κάνει γραπτές παρατηρήσεις, οι οποίες παραδίδονται στον Πρόεδρο του Τμήματος.

  • Οι εισηγητές οφείλουν να δίνουν εξηγήσεις μεγαλόφωνα σ’ όλους τους φοιτητές. Όχι όμως ιδιαίτερα και χαμηλόφωνα σε κάποιο φοιτητή.

  • Οι εισηγητές δεν φεύγουν, αλλά παραμένουν στους χώρους του ΤΕΙ κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

  • Οι εισηγητές οφείλουν να παραδίδουν ένα αντίτυπο των θεμάτων που εισηγούνται στη Γραμματεία του Τμήματος.

  • Οι εισηγητές οφείλουν να παραδίδουν τα θέματα των εξετάσεων σ’όλους τους φοιτητές, εφόσον αυτοί το ζητήσουν μετά την έξοδό τους από την αίθουσα.

  • Η απασχόληση επιτηρητή με άλλες δραστηριότητες, όπως ανάγνωση εφημερίδας, συζητήσεις κλπ, εκτός από την επιτήρηση, απαγορεύεται.

  • Η απομάκρυνση επιτηρητή από την αίθουσα εξετάσεων μπορεί να είναι μόνο ολιγόλεπτη για κάποιο ειδικό λόγο και μόνο με άδεια του εισηγητή.

  • Οι επιτηρητές οφείλουν να ελέγχουν τη φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα των εξεταζόμενων φοιτητών.

  • Αλλαγές στο Πρόγραμμα επιτηρήσεων προκαλούν σύγχυση στις εξετάσεις και γι’ αυτό δεν είναι σκόπιμο να γίνονται. Αν παρολαυτά προκύψει ανάγκη αλλαγής επιτηρητών, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν με γραπτή δήλωσή τους στη Γραμματεία του Τμήματος να γνωστοποιήσουν την αλλαγή από την προηγούμενη μέρα των εξετάσεων, αφού πρώτα πάρουν την έγκριση του Προέδρου του Τμήματος.

  • Από τους επιτηρητές συντάσσεται κατάσταση των παρόντων φοιτητών, στην οποία αναγράφονται το μάθημα εξετάσεων, η αίθουσα, η ημερομηνία και ώρα καθώς και τα ονόματα του εισηγητή και των επιτηρητών. Η κατάσταση αυτή υπογράφεται από τους επιτηρητές και παραδίδεται, μετά το τέλος των εξετάσεων, στον εισηγητή μαζί με τα γραπτά των φοιτητών

  • Η κόλλα κάθε φοιτητή που έχει το όνομά του μονογράφεται από τους επιτηρητές της αίθουσας δύο φορές. Την  πρώτη φορά στο επάνω μέρος της πρώτης σελίδας και μάλιστα κάθε φορά που ο φοιτητής παίρνει κόλλα και τη δεύτερη φορά στο τέλος του γραπτού, όταν ο φοιτητής ζητήσει νέα κόλλα ή τελειώσει τις εξετάσεις.

  • Σε κάθε περίπτωση που ο επιτηρητής αντιληφθεί κάποιο φοιτητή να αντιγράφει, αμέσως μονογράφει το γραπτό του μηδενίζοντάς το, αποφεύγοντας ταυτόχρονα να δημιουργήσει φασαρία. Σε περίπτωση επιπλοκής, καλείται να ενημερώνεται ο εισηγητής, ο οποίος και επιλαμβάνεται του θέματος περαιτέρω.

  • Απαγορεύεται αυστηρώς το κάπνισμα, ο καφές και η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

  • Η μη τήρηση του παρόντος κανονισμού εξετάσεων από τους εισηγητές και επιτηρητές θα θεωρηθεί από τη διοίκηση του Τμήματος ως ελλιπής προσφορά εκπαιδευτικής εργασίας.

Υπεύθυνοι Καθηγητές                    Τηλέφωνο                        Email
Δρ. Πιτόσκα Ηλέκτρα                     24610 68185                   ipitoska@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Email:  msaudit@uowm.gr

           mscauditing@gmail.com

Tηλ.:   2461068038 & 2461068144
Κινητό: 6970379495