ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

                                     Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"

 

Νέα - Ανακοινώσεις

  Κατεβάστε το πρόγραμμα

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
  Τμήμα Λογιστικής   και Χρηματοοικονομικής
  Πρόγραμμα   Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Ελεγκτική
  Πρόγραμμα   Μαθημάτων  Β’ εξαμήνου ακαδημαϊκού   έτους 2018-19
  ΤΜΗΜΑ Β' Β' εξάμηνο    
    1η   εβδομάδα   Διδασκαλία
  Ημερομηνίες   Ώρες   έναρξης  
  Παρασκευή  17:00 18:45 20:30
  Σάββατο  9:00 10:45 12:30
  12/10/2018 Παρασκευή 1   Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας 2   Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας 3   Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας
  13/10/2018 Σάββατο 1   Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα     Κυριαζόπουλος Γ. 2   Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα     Κυριαζόπουλος Γ. 3   Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα     Κυριαζόπουλος Γ.
         
    2η εβδομάδα   Διδασκαλία
  18/10/2018 Πέμπτη 1   Φορολογία και τη φοροδιαφυγή Παπαπανάγος Χάρης 2   Φορολογία και τη φοροδιαφυγή Παπαπανάγος Χάρης  3   Φορολογία και τη φοροδιαφυγή Παπαπανάγος Χάρης
  19/10/2018 Παρασκευή 4   Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας 5   Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας 6   Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας
  20/10/2018 Σάββατο 7   Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας 8   Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας 9   Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας
         
    3η εβδομάδα   Διδασκαλία
  02/11/2018 Παρασκευή 1   Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης  2   Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης  3   Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης 
  03/11/2018 Σάββατο 1   Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης  2   Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης  3   Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης 
         
    4η εβδομάδα   Διδασκαλία
  9/11/2018 Παρασκευή 4   Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης  5   Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης  6   Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης 
  10/11/2018 Σάββατο 4   Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης  5   Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης  6   Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης 
    5η εβδομάδα   Διδασκαλία
  23/11/2018 Παρασκευή 7   Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης  8   Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης  9   Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης 
  24/11/2018 Σάββατο 4   Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  -   Πατατούκας Κυριάκος 5   Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  -   Πατατούκας Κυριάκος 6   Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  -   Πατατούκας Κυριάκος
  25/11/2018 Κυριακή  7   Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  -   Πατατούκας Κυριάκος 8   Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  -   Πατατούκας Κυριάκος 9   Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  -   Πατατούκας Κυριάκος
    6η εβδομάδα   Διδασκαλία
  30/11/2018 Παρασκευή 10   Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης  11   Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης  12   Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Καρτάλης 
  01/12/2018 Σάββατο 7   Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης  8   Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης  9   Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης 
         
    7η εβδομάδα   Διδασκαλία
  07/12/2018 Παρασκευή 1   Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  -   Λεμονάκης Χ.   2   Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  -   Λεμονάκης Χ.   3   Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  -   Λεμονάκης Χ.  
  08/12/2018 Σάββατο 4   Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  -   Λεμονάκης Χ.   5   Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  -   Λεμονάκης Χ.   6   Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  -   Λεμονάκης Χ.  
         
    8η εβδομάδα   Διδασκαλία
  14/12/2018 Παρασκευή 1   Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Ριζούλης Βάιος 2   Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Ριζούλης Βάιος 3   Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Ριζούλης Βάιος
  15/12/2018 Σάββατο 4   Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Ριζούλης Βάιος 5   Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Ριζούλης Βάιος 6   Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Ριζούλης Βάιος
         
    9η εβδομάδα   Διδασκαλία
  11/01/2019 Παρασκευή 7   Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Μαυρομάτης Ελευθέριος 8   Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Μαυρομάτης Ελευθέριος 9   Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Μαυρομάτης Ελευθέριος
  12/01/2019 Σάββατο 10   Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Μαυρομάτης Ελευθέριος 11   Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Μαυρομάτης Ελευθέριος 12   Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Μαυρομάτης Ελευθέριος
         
    10η εβδομάδα   Διδασκαλία
  18/01/2019 Παρασκευή 10   Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μπατσινίλας Επαμεινώνδας 11   Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μπατσινίλας Επαμεινώνδας 12   Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μπατσινίλας Επαμεινώνδας
  19/01/2019 Σάββατο  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μπατσινίλας   Επαμεινώνδας Ελληνικά   Λογιστικά Πρότυπα - Μπατσινίλας Επαμεινώνδας  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μπατσινίλας   Επαμεινώνδας
         
    11η εβδομάδα   Διδασκαλία
  25/1/2019 Παρασκευή  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Ριζούλης Βάιος Διεθνή   Λογιστικά Πρότυπα - Ριζούλης Βάιος  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Ριζούλης Βάιος
  26/1/2019 Σάββατο Κοστολόγηση   και Διοικητική Λογιστική  - Τσάρτσης   Βικέντιος  Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  - Τσάρτσης Βικέντιος  Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  - Τσάρτσης Βικέντιος
    12η εβδομάδα   Διδασκαλία
  1/2/2019 Παρασκευή  10   Φορολογικό Νομοθεσία  Βελέντζας   Ιωάννης  11   Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας Ιωάννης 12   Φορολογικό Νομοθεσία Βελέντζας Ιωάννης
  2/2/2019 Σάββατο 10   Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης  11   Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης  12   Χρηματοοικονομική Ανάλυση Σαριαννίδης 
         
    13η εβδομάδα   Διδασκαλία
  08/2/2019 Παρασκευή  7   Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  -   Λεμονάκης Χ.   8   Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  -   Λεμονάκης Χ.   9   Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  -   Λεμονάκης Χ.  
  09/2/2019 Σάββατο 10   Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  -   Λεμονάκης Χ.   11   Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  -   Λεμονάκης Χ.   12   Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική  -   Λεμονάκης Χ.  
         
         
    14η εβδομάδα Εξετάσεις
  Ημερομηνίες   Ωρες   εναρξης  
  Σάββατο  09:00-11:00 11:00-13:00  
  16/2/2019 Σάββατο Φορολογικό   Νομοθεσία Κοστολόγηση   και Διοικητική Λογιστική  
  23/02/2019 Σάββατο Ελληνικά   Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή   Λογιστικά Πρότυπα  
  02/03/2019 Σάββατο Ενοποιημένες   Λογιστικές Καταστάσεις Χρηματοοικονομική   Ανάλυση  

   

   

   

Υπεύθυνοι Καθηγητές                    Τηλέφωνο                        Email
Δρ. Πιτόσκα Ηλέκτρα                     24610 68185                   ipitoska@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Email:  msaudit@uowm.gr

           mscauditing@gmail.com

Tηλ.:   2461068038 & 2461068144
Κινητό: 6970379495