ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

                                     Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"

 

Νέα - Ανακοινώσεις

  Ημερομηνία: 20-04-2018

  Αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα με την ανακοίνωση αυτή να σας γνωστοποιήσω ότι  σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης του ΜΠΣ, την τροποποίησή του και την απόφαση της συνέλευσης ειδικής σύνθεσης του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρακτικό 9/2015) οι διδάσκοντες δύνανται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό για τον τέταρτο κύκλο του ΜΠΣ Λογιστική και Ελεγκτική, που αφορά στην εκπόνηση διαθεματικών εργασιών για δημοσίευση σε διεθνή έγκριτα περιοδικά (blind peer review process), σε συνεργασία με φοιτητές του ΜΠΣ, αλλά και με άλλους ερευνητές. Η προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού θα βγει στο εγγύς μέλλον στο Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Το   ΦΕΚ ίδρυσης του ΜΠΣ βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο  http://mle.teiwm.gr/files/anakinoseis/FEK10.pdf. Συγκεκριμένα, με βάση το ΦΕΚ και το Πρακτικό 9/2015 προβλέπεται ότι με στόχο την ακαδημαϊκή ανέλιξη του Τμήματος στην οποία συμβάλλει η έρευνα που διενεργείται στο ΠΜΣ, οι επιβλέποντες Καθηγητές είτε διπλωματικών εργασιών είτε εργασιών στα 12 μαθήματα, καλούνται να συμμετάσχουν σε διαθεματικές εργασίες, προς δημοσίευση σε διεθνή έγκριτα περιοδικά (blind peer review process), σε συνεργασία με τους φοιτητές και με άλλους ερευνητές όπου αυτό είναι εφικτό. Συγκεκριμένα, προτείνεται η επιβράβευση των πέντε (5) καλυτέρων εργασιών. Η αξιολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με τη διεθνή βάση της SCImago Journal & Country Rank και συγκεκριμένα το H – index του κάθε περιοδικού στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες (Subject Area):

  •          Business, Management and Accounting

  •          Economics, Econometrics and Finance

  •          Social Sciences με υποκατηγορία τους Νόμους (Law)

  Αποδεκτές για αξιολόγηση είναι οι εργασίες που έχουν δημοσιευτεί ή συνοδεύονται από acceptance  (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) στα οριζόμενα περιοδικά βάση του ΦΕΚ ίδρυσης του ΜΠΣ. Στους βραβευθέντες φοιτητές θα αποδοθεί επαινετική αναφορά (εύφημος μνεία) και στους διδάσκοντες του ΜΠΣ που συμμετέχουν στις δημοσιεύσεις θα διανεμηθεί σχετική αμοιβή. Συγκεκριμένα, στο 1ο βραβείο θα διανεμηθεί το 2,4 % του σχετικού προϋπολογισμού, στο 2ο βραβείο θα διανεμηθεί το 2,2 %, στο 3ο βραβείο θα διανεμηθεί το 2 %, στο 4ο βραβείο θα διανεμηθεί το 1,8 % και στο 5ο βραβείο θα διανεμηθεί το 1,8 %.

  Επιπλέον, η αμοιβή των βραβευμένων διδασκόντων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά που μετέχουν στη δημοσίευση. Συγκεκριμένα, 

  •          στην περίπτωση που στη δημοσίευση μετέχει ένας μόνο διδάσκοντας, τότε αυτός θα λάβει όλη την αμοιβή του βραβείου που προορίζεται για την συγκεκριμένη δημοσίευση.  

  •          στην περίπτωση που συμμετέχουν δυο διδάσκοντες, τότε το πρώτο εκ των δυο ονομάτων θα λαμβάνει το 55 % του βραβείου και το δεύτερο το 45 %.

  •          στην περίπτωση που συμμετέχουν περισσότεροι από δυο διδάσκοντες, το πρώτο όνομα από τους διδάσκοντες θα λαμβάνει το 40% του βραβείου, το δεύτερο το 35% και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως σειράς, θα μοιράζονται ισομερώς το υπόλοιπο 25%.

  •          Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, βάση του ιδρυτικού ΦΕΚ του εν λόγω ΜΠΣ,  αμοίβονται μόνο οι διδάσκοντες – ερευνητές και όχι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες  ερευνητές.

  Στους βραβευθέντες φοιτητές θα δίδεται, εκτός από την επαινετική αναφορά (εύφημος μνεία), και έκπτωση 10 % επί των διδάκτρων τους, στους δε διδάσκοντες θα διανέμεται η προβλεπόμενη εκ του προϋπολογισμού του ΠΜΣ οικονομική επιβράβευση, η οποία ανά διδάσκοντα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της προβλεπόμενης δαπάνης.

  Νικόλαος Σαριαννίδης

  Διευθυντής του ΜΠΣ Λογιστική & Ελεγκτική

  Πρόεδρος τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

  Κοζάνη, 20-04-2018

Υπεύθυνοι Καθηγητές                    Τηλέφωνο                        Email
Δρ. Πιτόσκα Ηλέκτρα                     24610 68185                   ipitoska@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Email:  msaudit@uowm.gr

           mscauditing@gmail.com

Tηλ.:   2461068038 & 2461068144
Κινητό: 6970379495