ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

                                     Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"

 

Νέα - Ανακοινώσεις

  Κατεβάστε το Πρόγραμμα

   

  Πρόγραμμα Μαθημάτων  Β εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-22
  Β΄ Κύκλος       Β΄ εξάμηνο ΤΜΗΜΑ Β
          1η εβδομάδα  
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
  15/10/2021 Παρασκευή zoom 18:00-19:10 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Α.
      zoom 19:20-20:30 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Α.
      zoom 20:40-21:50 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Α.
  16/10/2021 Σάββατο zoom 10:00-11:10 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.
      zoom 11:20-12:30 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.
      zoom 12:40-13:50 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.
          2η εβδομάδα  
  22/10/2021 Παρασκευή zoom 18:00-19:10 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Α.
      zoom 19:20-20:30 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Α.-ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ Γ.
      zoom 20:40-21:50 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Α.-ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ Γ.
  23/10/2021  Σάββατο zoom 10:00-11:10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
      zoom 11:20-12:30 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
      zoom 12:40-13:50 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
          3η εβδομάδα  
  29/10/2021 Παρασκευή zoom 18:00-19:10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
      zoom 19:20-20:30 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
      zoom 20:40-21:50 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
  30/10/2021  Σάββατο zoom 10:00-11:10 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Α.
      zoom 11:20-12:30 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΓΙΑΣ Π.
      zoom 12:40-14:25 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΓΙΑΣ Π.
          4η εβδομάδα  
  5/11/2021 Παρασκευή zoom 18:00-19:10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΑΓΑΝΗΣ Χ.
      zoom 19:20-20:30 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΑΓΑΝΗΣ Χ.
      zoom 20:40-21:50 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΑΓΑΝΗΣ Χ.
  6/11/2021  Σάββατο zoom 10:00-11:10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
      zoom 11:20-12:30 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
      zoom 12:40-13:50 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
          5η εβδομάδα  
  12/11/2021 Παρασκευή zoom 18:00-19:10 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ Χ.
      zoom 19:20-20:30 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ Χ.
      zoom 20:40-21:50 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ Χ.
  13/11/2021  Σάββατο zoom 10:00-11:10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΑΓΑΝΗΣ Χ.
      zoom 11:20-12:30 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΑΓΑΝΗΣ Χ.
      zoom 12:40-13:50 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΑΓΑΝΗΣ Χ.
          6η εβδομάδα  
    ΗΜΕΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
  19/11/2021 Παρασκευή zoom 18:00-19:10 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ Χ.
      zoom 19:20-20:30 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ Χ.
      zoom 20:40-21:50 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ Χ.
  20/11/2021  Σάββατο zoom 10:00-11:10 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.
      zoom 11:20-12:30 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.
      zoom 12:40-13:50 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.
          7η εβδομάδα  
  26/11/2021 Παρασκευή zoom 18:00-19:10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΑΓΑΝΗΣ Χ.
      zoom 19:20-20:30 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
      zoom 20:40-21:50 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ Χ.
  27/11/2021  Σάββατο zoom 10:00-11:10 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΡΙΖΟΥΛΗΣ Β.
      zoom 11:20-12:30 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΡΙΖΟΥΛΗΣ Β.
      zoom 12:40-13:15 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΡΙΖΟΥΛΗΣ Β.
          8η εβδομάδα  
  3/12/2021 Παρασκευή zoom 18:00-19:10 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΛΗΣ Δ.
      zoom 19:20-20:30 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΡΙΖΟΥΛΗΣ Β.
      zoom 20:40-21:50 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΡΙΖΟΥΛΗΣ Β.
  4/12/2021  Σάββατο zoom 10:00-11:10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
      zoom 11:20-12:30 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
      zoom 12:40-13:50 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
          9η εβδομάδα  
  10/12/2021 Παρασκευή zoom 18:00-19:10 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ Χ.
      zoom 19:20-20:30 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ Χ.
      zoom 20:40-21:50 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ Χ.
  11/12/2021  Σάββατο zoom 10:00-11:10 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΛΗΣ Δ.
      zoom 11:20-12:30 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΛΗΣ Δ.
      zoom 12:40-13:50 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΛΗΣ Δ.
          10η εβδομάδα ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
  18/12/2021 Παρασκευή zoom 18:00-19:10 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΡΙΖΟΥΛΗΣ Β.
      zoom 19:20-20:30 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΡΙΖΟΥΛΗΣ Β.
      zoom 20:40-21:50 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΡΙΖΟΥΛΗΣ Β.
  19/12/2021  Σάββατο zoom 10:00-11:10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
      zoom 11:20-12:30 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
      zoom 12:40-13:50 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
          11η εβδομάδα  
  14/1/2022 Παρασκευή   18:00-19:10 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ Χ.
        19:20-20:30 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ Χ.
        20:40-21:50 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ Χ.
  15/1/2022  Σάββατο   10:00-11:10 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΡΙΖΟΥΛΗΣ Β.
        11:20-12:30 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΡΙΖΟΥΛΗΣ Β.
        12:40-13:50 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΡΙΖΟΥΛΗΣ Β.
          12η εβδομάδα  
  21/1/2022 Παρασκευή   18:00-19:10 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Α.-ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ Γ.
        19:20-20:30 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Α.-ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ Γ.
        20:40-21:50 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Α.-ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ Γ.
  22/1/2022  Σάββατο   10:00-11:10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
        11:20-12:30 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
        12:40-13:50 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
          13η εβδομάδα ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
  28/1/2022 Παρασκευή   18:00-19:10 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Α.-ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ Γ.
        19:20-20:30 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Α.-ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ Γ.
        20:40-21:50 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Α.-ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ Γ.
  29/1/2022  Σάββατο   10:00-11:10 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΛΗΣ Δ.
        11:20-12:30 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΛΗΣ Δ.
        12:40-13:50 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΛΗΣ Δ.

   

   

   

   

Υπεύθυνοι Καθηγητές                    Τηλέφωνο                        Email
Δρ. Πιτόσκα Ηλέκτρα                     24610 68185                   ipitoska@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Email:  msaudit@uowm.gr

           mscauditing@gmail.com

Tηλ.:   2461068038 & 2461068144
Κινητό: 6970379495