ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

                                     Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"

 

Νέα - Ανακοινώσεις

  Κατεβάστε την Προκήρυξη

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ  "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" 
  ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

  (Βάσει ΦΕΚ 295/27-2-2015/τεύχοςΒ')

  Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής οργανώνει και λειτουργεί από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) «Λογιστικής και Ελεγκτικής».

  Εισακτέοι στο ΠΜΣ:

  Στο ΠΜΣ για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Λογιστική και Ελεγκτική» γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Τα ελάχιστα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά στην Γραμματεία για να εξετασθεί η υποψηφιότητα είναι:

  1. Αίτηση συμπληρωμένη (http://mle.teiwm.gr).
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
  3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
  4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με δυο πρόσφατες φωτογραφίες (έγχρωμη).

  Άλλα προαιρετικά δικαιολογητικά:

  1. Συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται είτε από ακαδημαϊκούς δασκάλους και οι δύο (2), είτε η μία (1) τουλάχιστον από τον ακαδημαϊκό χώρο, ενώ η άλλη από τον επαγγελματικό.
  2. Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής/Γαλλικής/Γερμανικής.
  3. Δημοσιεύσεις.
  4. Άλλοι τίτλοι σπουδών.
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
  6. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:

  Σύνολο 2.900€. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών γίνεται δεκτή η εξαμηνιαία καταβολή των διδάκτρων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταβληθούν 1.000€ κατά την εγγραφή στο Α' εξάμηνο, 1.000€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο Β' εξάμηνο, και 900€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο Γ' εξάμηνο.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

  Τα μαθήματα θα γίνονται σε δύο εργάσιμες ημέρες.

   Διάρκεια σπουδών:

  Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (2 διδακτικά και 1 για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας).

   Υποβολή Υποψηφιοτήτων:

  Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 στις ακόλουθες Γραμματείες:

  Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Λογιστικής και Ελεγκτικής

  Τηλ:      2461068038  (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 14:00)

  Κινητό:  6970379495  (Τετάρτη και Παρασκευή 09:00 - 14:00 και 17:00 22:00

                                   Πέμπτη 17:00 - 22:00 και Σάββατο 09:00 - 14:00)

  e-mail:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

                Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  Ώρες: 09:00 – 15:00 

  Τηλ:  2461068204

  Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Ώρες: 11:00 – 13:00 

  Τηλ:   2461068222

  Πρόσθετες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://mle.teiwm.gr

  Το ΜΠΣ Λογιστικής και Ελεγκτικής:

  • Αναγνωρίζεται από το δημόσιο
  • Παρέχει, σύμφωνα με το Νόμο[1] 3912/17-2-2011 (ΦΕΚ Α'/17), τη δυνατότητα της εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο και ότι αυτό συνεπάγεται, στους κατόχους πτυχίου τμημάτων Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 
  • Παρέχει, σύμφωνα με το Νόμο 3912/17-2-2011 (ΦΕΚ Α'/17), τη δυνατότητα της έγγραφης στο Οικονομικό Επιμελητήριο και ότι αυτό συνεπάγεται, στους κατόχους πτυχίου πανεπιστημίου οποιασδήποτε κατεύθυνσης, εφόσον αποδεδειγμένως θα χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη σχετικής με το οικονομολογικό επάγγελμα θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.
  • Μειώνει το χρόνο απόκτησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης κατά 18 μήνες σε αποφοίτους Σχολών ΣΔΟ ΤΕΙ και τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης Πανεπιστημίων ΦΕΚ (107/9-5-2013 τεύχος Α’), Ν.4152/2013.
  • Δίνει τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή (Chartered Accountant), είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως στελέχη των αντίστοιχων εταιριών. Η επάρκεια γνώσεων με την απόκτηση του ΜΔΕ υποστηρίζει σημαντικά την επιτυχία στις επαγγελματικές εξετάσεις πιστοποίησης για την εγγραφή τους στα μητρώα των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, αφού κατά τη διάρκεια του προγράμματος γίνεται εντατική προετοιμασία με αυτόν το σκοπό.
  • Δίνει τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή (Internal Auditor). Η επάρκεια γνώσεων με την απόκτηση του ΜΔΕ υποστηρίζει σημαντικά την επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών, αφού κατά τη διάρκεια του προγράμματος γίνεται εντατική προετοιμασία με αυτόν το σκοπό (http://www.hiia.gr/).
  • Αποσκοπεί να εκπαιδεύσει και να εξελίξει στελέχη επιχειρήσεων σε Οικονομικούς Διευθυντές (Chief Financial Officer - CFO) και Διευθύνοντες Συμβούλους  (Chief Executive Officer - CEO), λόγω της ολιστικής εταιρικής εικόνας που θα αποκτήσουν με εξειδικευμένες γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής.
  • Παρέχει τη δυνατότητα σε αποφοίτους οικονομικών σχολών να διδάξουν σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης (Δευτεροβάθμια, ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λπ.) θέματα που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Ελεγκτικής.
  • Αναβαθμίζει το επίπεδο των στελεχών επιχειρήσεων με γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής. Η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας που στηρίζεται κατά πλειοψηφία σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχει δημιουργήσει την αναγκαιότητα στελεχών διοικητικού τομέα που να γνωρίζουν ή ακόμη και να διεκπεραιώνουν λογιστικές και ελεγκτικές εργασίες.
  • Παρέχει τη δυνατότητα σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  να εργαστούν ως εμπειρογνώμονες σε θέματα συναφή με τη Λογιστική και Ελεγκτική.
  • Δίνει σημαντικά κίνητρα σε καθηγητές του ΠΜΣ να συμπεριλάβουν στο ερευνητικό τους έργο φοιτητές του μεταπτυχιακού. Επομένως, οι σπουδαστές με τη κτήση του μεταπτυχιακού όχι μόνο θα διευρύνουν τον ερευνητικό τους ορίζοντα, αλλά και πολλοί εξ αυτών θα πλουτίσουν το βιογραφικό τους με δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. 
  • Δίνει τη δυνατότητα σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  να συνεχίσουν τις σπουδές τους με διδακτορικό δίπλωμα, που θα αποτελέσει τη βάση για ακαδημαϊκή καριέρα και ενασχόληση με την έρευνα.

  [1] http://af.teiwm.gr/files/2013-14/FEK17_17-2-11_N3912- Epaggelmatika_Dikaiomata_Forotexnikou.pdf

  Επιλογή Εισακτέων:

  Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων είναι:

  • Προπτυχιακή Επίδοση (45%).
  • Επιστημονικές Εργασίες (15%).
  • Άλλοι τίτλοι προπτυχιακού επιπέδου (2ο πτυχίο κλπ) (5%).
  • Άλλοι τίτλοι σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (10%).
  • Καλή γνώση της Αγγλικής/ Γαλλικής/ Γερμανικής (10%).
  • Επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, και η οποία αποδεικνύεται νομίμως (τουλάχιστον 2 έτη) (10%).
  • Συστατικές επιστολές (5%).
  • Για βαθμό από 5 έως 6,5 (35%)
  • Για βαθμό από 6,5 έως 8 (40%)
  • Για βαθμό από 8 έως 9,5 (45%)
  • το επίπεδο Lower βαθμολογείται με 5%.
  • το επίπεδο proficiency με 10%.

  Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ που εκτελεί χρέη Επιτροπής Επιλογής εισακτέων, και σταθμίζει τα παραπάνω κριτήρια, που εφαρμόζονται σε όλους τους υποψήφιους. Ο τελικός κατάλογος εισακτέων επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ/Τμ..

  Αριθμός Εισακτέων:

  Από τους υποψηφίους που κατέχουν τα παραπάνω τυπικά προσόντα γίνονται δεκτοί με τις παρακάτω αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής οι πρώτοι μέχρι τον αριθμό 40 με την υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα 0,00-10,00. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

   Κύκλοι Σπουδών:

  Οι κύκλοι Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ξεκινούν κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο.

  Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από  2-3-2015 έως 18-03-2015 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις παρακάτω γραμματείες:  

  Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Λογιστικής και Ελεγκτικής

  Τηλ:      2461068038  (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 14:00)

  Κινητό:  6970379495  (Τετάρτη και Παρασκευή 09:00 - 14:00 και 17:00 22:00

                                    Πέμπτη 17:00 - 22:00 και Σάββατο 09:00 - 14:00)

  e-mail:    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

                Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  Ώρες: 09:00 – 15:00 

  Τηλ:   2461068204

  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από  09:00 έως 15:00

  Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Ώρες: 09:00 – 14:00 

  Τηλ:   2461068222

   

   

Υπεύθυνοι Καθηγητές                    Τηλέφωνο                        Email
Δρ. Πιτόσκα Ηλέκτρα                     24610 68185                   ipitoska@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Email:  msaudit@uowm.gr

           mscauditing@gmail.com

Tηλ.:   2461068038 & 2461068144
Κινητό: 6970379495