ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

                                     Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"

 

Νέα - Ανακοινώσεις

  Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου  ακαδημαϊκού έτους 2022-23

  Γ΄ Κύκλος       Α΄ εξάμηνο
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ    
  16/9/2023 ΣΑΒΒΑΤΟ 2304-1308 09:00-10:00 Χρηματοοικονομική Λογιστική
  16/9/2023 ΣΑΒΒΑΤΟ 2304-1308 10:30-11:30 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
  16/9/2023 ΣΑΒΒΑΤΟ 2304-1308 12:00-13:00 Στατιστική
  17/9/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ E-CLASS 19:00-21:00 Λογιστική Ειδικών Κλάδων και επιχ/σεων
  17/9/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β          9:00-11:00 Οικονομική των Επιχ/σεων
  17/9/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α 11:00-13:00 Οικονομική των Επιχ/σεων
  17-22/09/2023   ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   Οικονομική των Επιχ/σεων
  17-22/09/2023   ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   Ελεγκτική & Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
          Β΄ εξάμηνο
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ    
  16/9/2023 ΣΑΒΒΑΤΟ 2304-1308 13:00-14:00 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
  16/9/2023 ΣΑΒΒΑΤΟ 2304-1308 14:30-15:30 Κατάσταση Ταμειακών Ροών
  16/9/2023 ΣΑΒΒΑΤΟ 2304-1308 16:00-17:00 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
  17/9/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ E-CLASS 17:00-19:00 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική
  23-30/09/2023   ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   Εντοπισμός Διερεύνηση & Αποφυγή Οικονομικής Απάτης
  23-30/09/2023   ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   Ποσοτικές Έρευνες & Ανάλυση Δεδομένων

Υπεύθυνοι Καθηγητές                    Τηλέφωνο                        Email
Δρ. Πιτόσκα Ηλέκτρα                     24610 68185                   ipitoska@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Email:  msaudit@uowm.gr

           mscauditing@gmail.com

Tηλ.:   2461068038 
Κινητό: 6970379495