ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

                                     Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"

 

Νέα - Ανακοινώσεις

 • Ορθή επανάληψη ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Κατεβάστε το Πρακτικό

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ   ΑΡΙΘ. 5/2015 

  Στην Κοζάνη σήμερα 02/04/2015 ημέρα τηςεβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 11.00 π.μ συνήλθε η  Συνέλευση του Tμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, μετά από έγγραφη πρόσκληση αρ. πρωτ. 351/30-03-2015 του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.

  Παρόντες ήταν οι κ.κ:

  1.         Σαριαννίδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως Πρόεδρος

  2.         Βελέντζας Ιωάννης, Kαθηγητής, ως μέλος

  3.         Καραφόλας Συμεών, Καθηγητής,ως μέλος

  4.         Μαυρίδης Δημήτριος,Καθηγητής, ως μέλος.

  5.         Πιτόσκα Ηλέκτρα, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια, ως μέλος

  6.         Καταραχιά Ανδρονίκη, Επίκουρος Καθηγήτρια, ως μέλος.

  7.         Τσιώρας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Εφαρμογών, ως μέλος

  8.         Κάβουρας Ιωάννης, ΕΤΕΠ, ως μέλος 

  Απόντες  ήταν οι κ.κ.

  9.         Δριτσάκη Χάϊδω, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια, ως μέλος

  10.       Καρτάλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος

  11.       Κυριαζόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών, ως μέλος

  12.       Μπλάντα Αικατερίνη, Καθηγήτρια Εφαρμογών, ως μέλος   

  Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η κ. Βατάλη Παρασκευή, Γραμματέας του Τμήματος Διοικητικού Τεχνολογικού.

  Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της  Συνέλευσης, ο Πρόεδρος  του Τμήματος κήρυξε  την έναρξη με  τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Κατακύρωση επιτυχόντων φοιτητών  στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Λογιστικής και Ελεγκτικής».

  Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με  τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  Για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης έθεσε υπόψη στα μέλη τα εξής:

  1. Την πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας αριθμ. Φ.ΔΔ.1/13.2/493/17-2-2015 (ΦΕΚ 295/27-2-105, τ. Β΄) Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι.  Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική»

               (Master of Science (M.Sc) in Accounting and Auditing).

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. β του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»
  2. Τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που βρίσκονται στον Οδηγό Σπουδών, που ψηφίστηκε στην Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος με αριθμ. πρακτικού 3/19-3-2015  θέμα 3ο.
  3. Το Πρακτικό με αριθμ. 1/2015 της επιτροπής επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του Μ.Π.Σ. «Λογιστική και Ελεγκτική» για την αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του ΜΠΣ «Λογιστική και Ελεγκτική».

  Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

  Εγκρίνει  ομόφωνα

  την επιλογή, μετά από μοριοδότηση, σύμφωνα με τα κριτήρια της σχετικής προκήρυξης και του οδηγού σπουδών, των υποψηφίων ως ακολούθως και με αλφαβητική σειρά

  1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

  Απρίλιος 2015

  Τμήμα Α: Πρόγραμμα μαθημάτων: Τετάρτη & Πέμπτη

  Αλμασίδου Σουσάνα

  Αναγνώστης Αθανάσιος

  Βαλσαμή Ελευθερία

  Βατάλης Βασίλειος

  Γεωργαντώνης Κυριάκος

  Γεωργίτση Μαρία

  Γκούντας Γεώργιος

  Δόλλα Φιλαρέτη

  Ευθυμίου Δημήτριος

  Καβουρίδου Αθανασία

  Καλογερίδης Νικόλαος

  Καραγιαννίδου Σουλτάνα

  Καραμπατάκη Ειρήνη

  Κατσάρα Φωτεινή

  Κουπίδου Μαρία

  Κυριάκου Αφροδίτη

  Κωτούλα Περιστέρα

  Κώττης Ευάγγελος

  Λιάκου Χριστίνα

  Μάρκου Δέσποινα

  Μήτρου Αλεξάνδρα

  Μόσχος Βασίλειος

  Μουρατίδου Παρασκευή

  Μπίλλιας Ιωάννης

  Μπουμπόναρη Φανή

  Νίκα Μαρία

  Παπαθυμιόπουλος Δημήτριος

  Παπανικολάου Σοφία

  Πασχαλίδου Δέσποινα

  Πάσχου Στυλιανή

  Σιαμίδου Χαρά

  Στεφανίδης Σταύρος

  Τέρτης Αθανάσιος

  Τζήμκας Θεόδωρος

  Τσιαβή Μαρία

  Τσιδαρίδης Θεόδωρος

  Τσιμπούρας Μιχαήλ

  Τυροβούζη Ιουλία

  Τυροβούζη Ασημίνα 

  Τμήμα Β: Πρόγραμμα μαθημάτων: Παρασκευή & Σάββατο

  Αδάμου Αναστασία

  Αιβανούλη Ελισάβετ

  Αναστασίου Χριστίνα

  Γαβρήλου Ελένη

  Γιαννίδη Ευγενία

  Γκατσώνη Ελευθερία

  Γκουγκουγιάννη Ελένη

  Δούσιου Αναστασία

  Δούφλια Αγλαία

  Ευθαλιτσίδου Κυριακή

  Ζιάκα Βάια

  Θεοδωρίδου Ελένη

  Θωμόπουλος Θεόδωρος

  Κακαρκίδου Ελένη

  Κοεμτζόπουλος Δημήτριος

  Κωτούλας Θωμάς

  Λάκκα Βασιλική

  Μαργώνης Γεώργιος

  Μαυρίδου Μυροφόρα

  Μητσηνάκης Δημήτριος

  Μιχαηλίδης Ιωσήφ

  Μιχαηλίδου Ειρήνη

  Μιχαηλίδου Δέσποινα

  Μπερμπίλη Ελένη

  Παγούνη Νικολέτα

  Παπαδόπουλος Αργύριος

  Παρταλίδου Ξανθή

  Πουλαράκης  Νικόλαος

  Σαρμπίνη Σμαραγδή

  Σιαφάρα Χρυσούλα

  Σιδηροπούλου Χρυσή

  Ταμπουκάς Αδάμος

  Τσάμη Όλγα

  Τσατσάνης Γεώργιος

  Τσίγκα Ευαγγελία

  Φερλαχίδης Μάριος

  Χαϊτίδης Γεώργιος

  Χανιώτης Γεώργιος

  2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

  Σεπτέμβριος  2015

  Αναστασίου Φανή

  Αντωνιάδης Χρήστος

  Αντωνιάδου Θεοδώρα

  Αντωνόπουλος Κων/νος

  Αποστολοπούλου Ελισσάβετ

  Βαρέκας Ιωάννης

  Βαρταλά Ελένη

  Βασιλάκης Αλέξανδρος

  Βασταρούχας Γρηγόριος

  Βατάλη Γεωργία

  Βγόντζα Μαρία

  Βελέντζα Άννα

  Βουτσίδου Ηλέκτρα

  Γεωργακάρος Αναστάσιος

  Γεωργανάκη Χριστίνα

  Γεωργανάκης Χρήστος

  Γεωργοπούλου Παρασκευή

  Γκόντα Μαρία

  Γκουντούλα Ελισάβετ

  Γουλιώτης Δημήτριος

  Δαμιανίδης Αχιλλέας

  Δάτσιος Θεόφιλος

  Διάφα Μαριάνθη

  Δούδα Χρυσάνθη

  Ζδράβου Ευανθία

  Ζορζοβίλη Αικατερίνη

  Καζαντζίδου Ελισσάβετ

  Καλλίτσης Κων/νος

  Καραθανάση Βασιλική

  Καραμανώλας Στέλιος

  Κασιούλας Κων/νος

  Κατσαβρία Ευαγγελία

  Καφετζή Αλεξάνδρα

  Κενανίδης Χρήστος

  Κεσίδου Αγγελική

  Κοτζαμπάσης Αναστάσιος

  Κούστας Ηλίας

  Κουτρότσιου Αικατερίνη

  Κουτσούπας Κων/νος

  Κρυσταλλίδου Σουσάνα

  Κυριάζη Ευαγγελία

  Κύριλλα Παρασκευή

  Λαγαρίας Θεοχάρης

  Λάμπρου Δέσποινα

  Λυκοστράτη Αλεξία

  Μαγγόνας Ιωάννης

  Μανώλα Μαρία

  Μανωλίδου Χρυσή

  Μαρτίκα Γεωργία

  Μιγδάνης Απόστολος

  Μιχελάκη Μαριάννα

  Μούρτζη Καλοτίνα Μαρία

  Μούτσο Κλεάνθης

  Μπαντής Δημήτριος

  Μπογιαννίδου Παναγιώτα

  Μπότης Μιχάλης

  Μπούλιου Μαρία

  Μυσλίμ Εράντα

  Μωραΐτη Μαρία

  Νησελίτης Δημήτριος

  Νικηφορίδης Γεώργιος

  Νικολόπουλος Γεώργιος

  Νώτα Μαρία

  Ξανθάκης Λεονάρδος

  Οικονόμου Βάια

  Παναγιώτου Ευθύμιος

  Πανέλου Βασιλική

  Πανίδης Ηλίας

  Πάνου Ανθή

  Παπαγιάννη Γεωργία

  Παπαδόπουλος Αθανάσιος

  Παπαντωνίου Γεώργιος

  Παππά Ιωάννα

  Παραστατίδου Παρθένα

  Πασχαλίδου Βικτωρία

  Πασχαλίδου Ελευθερία

  Πατιός Ιωάννης

  Πατσάκας Δημήτριος

  Περπέρης Αλέξανδρος - Αγαμέμνων

  Πετροπούλου Αικατερίνη

  Ποιμενίδου Αναστασία

  Πουργουτζίδου Αναστασία

  Πουσπουρίκας Μιχάλης

  Προιου Ευαγγελία

  Σαββουλίδου Αναστασία

  Σάκογλου Σταύρος

  Σαμαράς Ιωάννης

  Σιδηροπούλου Μαρία

  Σκουτέλα Βάια

  Σταμπάνης Ιωάννης

  Σταυριαννίδης Απόστολος

  Στεργιόπουλος Στέργιος

  Τελάκη Ευθυμία

  Τετζιρίδου Παρθένα

  Τζωρτζή Σπυριδούλα

  Τούμπας Χρήστος

  Τραϊανού Πέτρος

  Τριανταφύλλου Κρυστάλλω

  Τσαγγαδάς Κων/νος

  Τσάνης Γεώργιος

  Τσαντικίδου Κυριακή

  Τσικοπούλου Ροδή

  Τσιώρα Ανδρομάχη

  Τσιώρας Βίκτωρ

  Φέκος Κωνσταντίνος

  Φούντα Ροδάνθη

  Χαιτίδου Ουρανία

  Χατζητρύφωνος Ευδοξία

  Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής :

  Ο Πρόεδρος                                        Η Γραμματέας                                     Τα μέλη

  (τ.σ. υπογραφή                                      υπογραφή                                        (υπογραφές)

       

      Ακριβές απόσπασμα
       Η Γραμματέας

           Βατάλη Παρασκευή

   

Υπεύθυνοι Καθηγητές                    Τηλέφωνο                        Email
Δρ. Νίκλης Δημήτριος                    24610 68186                  dniklis@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Email:  msaudit@uowm.gr

           mscauditing@gmail.com

Tηλ.:   2461068038 
Κινητό: 6970379495